Làm thế nào để xây dựng một đội bóng giả tưởng tuyệt vời

Tôi nghĩ cách bảo vệ tốt nhất để chạy đua cho bóng đá trẻ là sơ đồ 4-4. Điểm cốt yếu nhất để hướng dẫn các game thủ trẻ tuổi chỉ là cách xếp hàng cũng như sau đó chạy đến đá bóng và thi đấu. Đó là một sự bảo vệ tuyệt vời nếu bạn bỏ chạy kể từ khi bạn bắt đầu với 8 con đực trong hộp.

Chính xác cách làm việc

Những người đàn ông này phải là những người đàn ông cover tuyệt vời và cũng cần phải là những người trẻ nhanh nhất trong nhóm của bạn. Họ là những game thủ vượt qua ban đầu.

Vượt qua nhiệm vụ.

Người lót đường ngoài trời.

Bên trong Linebackers.

Chúng tôi thực hiện việc này ngay khi vở kịch kết thúc vì hiện tại có rất nhiều nhóm không có cuộc trò chuyện nhóm nào với nhau. Những người bảo vệ bên trong của chúng tôi xếp hàng 5 sân sau bên ngoài vòng qua những người bảo vệ vi phạm. Những người xếp hàng ngoài trời của chúng tôi xếp 4 bãi cỏ cũng như 4 sân sau ở hai đầu.

Các góc cua.

Nhiệm vụ của họ là điều chỉnh không gian của họ cũng hải sản quảng ninh nguyễn tuân như duy trì người thợ điện vi phạm khỏi những người bảo vệ bên trong cho phép họ chạy miễn phí cũng như đóng kịch. Kết thúc cũng phải là những cá nhân chăm chỉ vì rất nhiều nhóm chạy phản công nơi họ đang thu hút người bảo vệ phía sau để cản trở kết thúc. Rất nhiều nhóm thanh niên chạy rất nhiều và họ cũng chạy họ về phía đông. Anh ta cũng phải là một cầu thủ tắc bóng tuyệt vời vì thực tế rằng anh ta chắc chắn sẽ không bị khai thác trong các pha chạy bóng cũng như có một góc xuất sắc để đưa ra cũng như thực hiện các giao dịch.

Tóm lại, tôi tin rằng điểm quan trọng nhất mà các game thủ trẻ tuổi cần tìm hiểu là việc chạy và cũng như chơi bóng, vì vậy bạn phải duy trì hệ thống bảo vệ của mình đơn giản. Nếu bạn có thể thu hút những đứa trẻ của mình chạy như một thiết bị đến vòng và cũng thực hiện các trò chơi, bạn sẽ không phải nghĩ ra các hệ thống phức tạp và cũng có thể tấn công để thoát khỏi vi phạm đối lập.

Bảo vệ là trung tâm của bảo vệ. Anh ấy vượt qua rất đầu tiên và cũng duy trì mọi người trong khu vực trước anh ấy. Vì anh ấy chắc chắn sẽ không bị khai thác khi chạy các vở kịch và cũng có một góc tuyệt vời để đưa ra và cũng có thể thực hiện, anh ấy cũng cần phải là một người xử lý tuyệt vời.

Chứng khoán.

Rất nhiều nhóm thanh niên chạy rất nhiều động thái và họ cũng chạy họ về phía rộng lớn. Họ không thể kiểm soát và cũng cho phép chạy ngược lại bên ngoài họ. Những cá nhân này được chạy ban đầu, những game thủ xuống dốc.

Nếu bạn có thể khiến con bạn chạy như một thiết bị tới quả cầu và cũng có thể thực hiện các vở kịch, bạn sẽ không phải nghĩ ra các kế hoạch cầu kỳ và cũng có thể tấn công để thoát khỏi vi phạm đối lập.

Nhiệm vụ của họ là quản lý không gian của họ cũng như duy trì người thợ điện vi phạm khỏi những người bảo vệ bên trong cho phép họ chạy miễn phí cũng như đóng kịch. Kết thúc cũng phải thách thức mọi người vì rất nhiều nhóm chạy phản công nơi họ đang vẽ người bảo vệ phía sau để cản trở kết thúc. Tất cả thợ điện bảo vệ ban đầu đều là game thủ.

Đây là những gì Ray Lewis đã chơi. Anh ấy đưa ra những lời kêu gọi về thể lực cũng như đảm bảo rằng mọi người hiểu những gì chúng tôi đang chạy. Cả hai cá nhân này đều chạy ban đầu, những game thủ xuống dốc.

Suy nghĩ cuối cùng.

Vị trí.

Một khi đã phát hiện ra rằng đó là một pha chuyền bóng, công việc của tuyến bảo vệ là nhanh chóng QB và lý tưởng nhất là lấy bao tải. Bảo vệ cơ sở của chúng tôi là nắp 3 chỉ ra các cạnh và cũng như an toàn và an ninh và cũng là một phần ba sâu của khu vực.

Previous Post Next Post